“Jeśli to nie nauczyciele będą klasyfikowali uczniów, oceny mogą być gorsze” S. Broniarz o rządowym pomyśle na klasyfikowanie uczniów bez zwoływania rad pedagogicznych

Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomir Broniarz, odniósł się do rządowego projektu nowelizacji przepisów dotyczących prawa oświatowego, który miałby zostać wprowadzony w trybie nadzwyczajnym i pozwalałby na przeprowadzenie klasyfikacji maturzystów przez dyrekcję szkoły lub samorząd terytorialny.

ZNP zawiesza strajk nauczycieli!

Związek Nauczycielstwa Polskiego podjął decyzję o zawieszeniu ogólnopolskiego strajku, który trwa od 8 kwietnia. Przewodniczący ZNP, Sławomir Broniarz podkreślił jednak, że zawieszenie nie oznacza zakończenia akcji protestacyjnej.