Ponad połowa studentów w Polsce chce większej ilości zajęć realizowanych zdalnie

Wraz z początkiem października przywitaliśmy nowy rok akademicki. Z tej okazji polska platforma do webinarów i wideokonferencji ClickMeeting postanowiła sprawdzić, co studenci sądzą o nauce zdalnej. Jak się okazało, 50 proc. ankietowanych odpowiedziało, że część wykładów i ćwiczeń w poprzednim roku akademickim cały czas odbywała się w takim formacie. Natomiast...

Spacer i obserwacja, jako… zaliczenie przedmiotu na WNPiD

Wykładowcy, podobnie jak nauczyciele w szkołach, muszą pamiętać o kreatywności i urozmaicaniu zajęć, by studenci nie tracili zapału do nauki danego przedmiotu. W czasach pandemii, gdy zajęcia odbywają się w formie zdalnej, także zaliczenia przedmiotów bywają różnie. W kreatywny sposób, łącząc naukę z aktywnością fizyczną, studenci zaliczali jeden z przedmiotów...

Poznań znowu przyciąga

Rozpoczęła się 10. edycja akcji "Poznań Przyciąga", która ma na celu zachęcenie młodzieży z całej Polski do studiowania na poznańskich uczelniach. W tym roku, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, akcja w całości odbywa się w formie zdalnej, jednak nie przeszkadza to w dotarciu do potencjalnych przyszłych studentów.

Prawie 30 stypendystów tegorocznej edycji Stypendium Miasta Poznania

Prawie 30 osób otrzymało w tym roku Stypendia Miasta Poznania, które przyznawane są laureatom i finalistom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy zdecydowali się na kontynuowanie edukacji na poznańskich uczelniach. Tegoroczne "wręczenie" stypendiów miało charakter symboliczny i odbyło się zdalnie.

60 proc. studentów uważa naukę zdalną za mniej efektywną

W związku z rekordowym przyrostem zakażeń SARS-CoV-2 rząd rozważa wprowadzenie nauki zdalnej we wszystkich szkołach ponadpodstawowych, jak i młodszych klasach podstawówek. Już od początku października w tryb zdalnej nauki przeszła zdecydowana większość uczelni wyższych. Z badania zrealizowanego na zlecenie BIK wynika, że zdania studentów dotyczące tej formy kształcenia są podzielone, a ponad 60...