Miasto Poznań Honorowym Ekspertem w zakresie profilaktyki grypy

W ciągu 13 lat trwania miejskich programów zwalczania grypy zaszczepiono już ponad 40 tysięcy poznaniaków, w tym przede wszystkim najstarszych mieszkańców miasta (60+), którzy należą do grup ryzyka zachorowania. "Walka z grypą jest jednym z priorytetów Poznania. Systematycznie i konsekwentnie przeznaczamy pieniądze na programy profilaktyczne w tym zakresie - efektem...

Miasto Poznań Honorowym Ekspertem w zakresie profilaktyki grypy

Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy przyznała Miastu Poznań tytuł Honorowego Eksperta w zakresie profilaktyki grypy. To wyróżnienie, do którego przyczyniły się przede wszystkim miejskie programy profilaktyczne, w tym bezpłatne szczepienia dla mieszkańców.