W szpitalu MSWiA powstanie kilkadziesiąt miejsc dla chorych na COVID-19

W Szpitalu MSWiA w Poznaniu jednak powstaną łóżka dla pacjentów z COVID-19. Kilka tygodni temu dyrekcja placówki odmówiła wstrzymania przyjmowania pacjentów podkreślając, że to może oznaczać poważne pogorszenie zdrowia, a nawet utratę życia niektórych chorych. W sytuacji udało znaleźć się kompromis - w placówce zostanie wydzielona strefa dla pacjentów zakażonych...