Radny chce wyłączyć tereny poznańskich lasów z obwodów łowieckich

W ostatnich latach Poznań prowadzi intensywne działania mające na celu promowanie terenów zielonych jako miejsc rekreacji i spacerów poznaniaków. Odnawiane są alejki, a tereny porządkowane, jednocześnie wzbogacane o nową zieleń przy ochronie dotychczasowej. By jeszcze bardziej zachęcić poznaniaków do spacerów, a także by chronić mieszkające tam zwierzęta, radny Bartłomiej Ignaszewski...

Najpierw planować zieleń, a potem infrastrukturę podziemną – Poznań chce stawiać na roślinność

Poznań ma mieć więcej roślinności - zarówno w pasach drogowych jak i terenach między zabudowaniami. Jeszcze tej jesieni posadzonych zostanie ponad 600 drzew i ponad 1200 krzewów. Dodatkowo, dosiewane będą tereny, które już pokryte są roślinnością. Władze patrzą także przyszłościowo i chcą, by podczas planowania zagospodarowania terenu najpierw myślano o...