Na terenach nadwarciańskich ostrzegali przed dopalaczami

Już po raz kolejny poznańscy policjanci przeprowadzili akcję edukacyjno-profilaktyczną związaną z przeciwdziałaniem zażywania dopalaczy. Na terenach nadwarciańskich, wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Pedagogów Społecznych RIPOSTA rozmawiali z młodymi ludźmi wskazując na możliwe zagrożenia wynikające z przyjmowania tego typu substancji psychoaktywnych.

Straż miejska: dopalacze na celowniku!

Więcej patroli strażników miejskich i policjantów, bardziej efektywna współpraca z mieszkańcami i administratorami domów - takie i wiele innych działań zamierzają podjąć władze miasta w sprawie dopalaczy w Poznaniu.