Zapomniane wielkopolskie tradycje wielkanocne

W odwiecznej rywalizacji Bożego Narodzenia z Wielkanocą, zdecydowanie wygrywa to pierwsze. Wielkanoc jest jednak najważniejszym świętem w kalendarzu liturgicznym. Obrzędowość wielkanocna jest równie bogata, jak bożonarodzeniowa, a wiele z jej zwyczajów ma jeszcze przedchrześcijański charakter, choć nie wszystkie są już praktykowane. 

Historia Wielkiej Soboty

W Wielką Sobotę wierni w Kościele katolickim trwają przy Grobie Pańskim rozważając mękę i śmierć Chrystusa oraz jego zstąpienie do otchłani - oczekują na Zmartwychwstanie. Zgodnie z polską tradycją tego dnia święcone są pokarmy na stół wielkanocny.

Poznań jakiego już nie ma

Poznań w okresie PRL, odbudowujący się po II wojnie światowej, z widmem wydarzeń Poznańskiego Czerwca w powietrzu. Poznań w 1956 roku wyglądał inaczej niż obecnie. Co zmieniło się na przestrzeni lat? Jak wyglądały ówczesne ulice i... moda wśród mieszkańców?