Produkcja zielonego wodoru w Wielkopolsce coraz bliżej

Unia Europejska chce, aby w przyszłości coraz większą rolę w energetyce i transporcie odgrywał czysty wodór, powstający w procesie elektrolizy. Tymczasem w 2020 roku blisko 95 proc. wodoru wykorzystywanego w gospodarce pochodziło z paliw kopalnych. Polska ma już gotową strategię wodorową, coraz bliżej jest także budowa instalacji do elektrolizy wodoru...

Kolejny krok w kierunku Wielkopolskiej Doliny Wodorowej

Przedstawiciele województwa, wielkopolskich miast, władz poznańskich uczelni a także biznesu podpisali Deklarację o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Działania mają na celu rozwój technologii opartej na wodorze i wykorzystanie potencjału Wielkopolski w tym zakresie.