Więcej niż 4 lata temu, ale nadal mało. Ilu mieszkańców skorzystało z prawa zagłosowania w wyborach do rad osiedli?

Znane są już oficjalne dane dotyczące frekwencji we wczorajszych wyborów do rad osiedli. Najwięcej uprawnionych poszło do urn na Strzeszynie, osiedlu Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo oraz Kiekrzu. W całym Poznaniu udało się osiągnąć ogólną frekwencję wyższą niż cztery lata temu, ale do granicy 10% niestety nadal trochę zabrakło.

Znane są wyniki wyborów do rad osiedli

Podczas posiedzenia Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Osiedlowych zapoznano się z protokołami wyników obowodowych komisji wyborczych poszczególnych osiedli i przyjęto protokoły wyników wyborów.

Znane są wyniki wyborów do rad osiedli

Mieszkańcy Poznania wybierali swoich przedstawicieli na 42 osiedlach. O 678 miejsc walczyło łącznie 1248 kandydatów. W niektórych okręgach nie przeprowadzono głosowania, ponieważ nie udało się osiągnąć wymaganej liczby zgłoszeń lub liczba kandydatów była równa ilości miejsc w radzie czy okręgu. Taka sytuacja miała miejsca na osiedlach: Ogrody, Nowe Winogrady Wschód...