Ostatnie drzewa znikają sprzed Hotelu Rzymskiego

Ostatnie klony i cisy opuszczają swoją wieloletnią lokalizację przed Hotelem Rzymskim na al. Marcinkowskiego. Dobiega proces przesadzania roślin w związku z realizacją kolejnego etapu Projektu Centrum, czyli przebudowy centrum miasta.