Prace archeologiczne na placu Kolegiackim.

Badacze przeszukują teren pod kątem zbliżającej się przebudowy tej części miasta. Równolegle z postępami na wykopaliskach, aktualizowany jest projekt architektoniczny, by możliwie najdokładniej zachować i wyeksponować odkryte relikty dawnej kolegiaty. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na wiosnę przyszłego roku.