Kontrole Inspekcji Pracy wciąż wykazują nieprawidłowości przy zatrudnianiu cudzoziemców

Liczba obcokrajowców na polskim rynku pracy szybko rośnie. Najliczniejszą grupą są już od lat obywatele Ukrainy, których teraz dodatkowo przybywa w związku z wojną za wschodnią granicą. Z danych MRiPS wynika, że na koniec lipca 736 tys. Ukraińców pracowało i odprowadzało składki. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie legalności zatrudnienia...

Wyzwania, możliwości i kwestie prawno-kulturowe. Omawiali zatrudnianie cudzoziemców w poznańskich firmach

W stolicy Wielkopolski mieszka i pracuje coraz więcej cudzoziemców. Czy ich zatrudnienie to wyzwanie dla przedsiębiorców? Czy poznańskie firmy potrafią wykorzystać potencjał obcokrajowców na rynku pracy? Zastanawiali się nad tym uczestnicy konferencji "Międzynarodowa mobilność pracowników i różnorodność w miejscu pracy - wyzwania i szanse dla biznesu" zorganizowanej w Urzędzie Miasta...

Od dziś szerszy dostęp do rynku pracy dla cudzoziemców

Obcokrajowcy przebywający w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych oraz wiz wydanych w ramach programu Poland. Business Harbour będą mogli ubiegać się o zezwolenie na pracę. Oznacza to szerszy dostęp cudzoziemców do rynku pracy w Polsce i ułatwienia dla pracodawców. Nowe przepisy wprowadzają także obowiązki. Znowelizowana ustawa o cudzoziemcach zobowiązuje obcokrajowców ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski...

Pracodawcy szukają sposobów na przyciągnięcie cudzoziemców do pracy. Bez uproszczenia formalności będzie im coraz trudniej

Już ponad połowa firm w Polsce zatrudnia obcokrajowców. Przedsiębiorcy najchętniej przyjmują do pracy obywateli z sześciu krajów z uproszczoną procedurą zatrudnienia, czyli m.in. Ukrainy i Białorusi. W przypadku cudzoziemców z Azji i Dalekiego Wschodu procedury są jednak o wiele bardziej skomplikowane i często trwają zbyt długo. Ich uproszczenie, przy jednoczesnym zapewnieniu obcokrajowcom benefitów pozapłacowych, pozwoli związać cudzoziemców z polskim rynkiem...