Od poniedziałku na trasy wracają kolejne linie i kursy komunikacji miejskiej i podmiejskiej

Jak informuje ZTM, z uwagi na coraz większe zainteresowanie przejazdami transportem zbiorowym ze strony pasażerów, a także znoszenie części ograniczeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej w kraju, możliwe jest stopniowe wycofywanie się ze zmian wprowadoznych na początku epidemii. Od poniedziałku, czyli od 25 maja, wprowadzony zostanie kolejny etap wzmacniania części linii...

Kolejne zmiany w kursowaniu pojazdów ZTM Poznań

Jak informują władze miasta i ZTM Poznań, z uwagi na braki w załogach, nie jest obecnie możliwe przywrócenie roboczego rozkładu jazdy w komunikacji organizowanej przez ZTM. Brakuje kierowców i motorniczych, z których część przebywa na zwolnieniach lekarskich, opiekuje się dziećmi po zawieszeniu zajeć w placówkach edukacyjnych lub jest objęta kwarantanną....

Od poniedziałku nowy specjalny rozkład jazdy na liniach ZTM Poznań

W poniedziałek (23 marca) na liniach ZTM zostanie wprowadzony kolejny „specjalny rozkład jazdy”, oparty o częstotliwość obowiązującą w soboty, jednak z dodatkowymi ograniczeniami. Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania komunikacji do znacząco zmniejszonej mobilności mieszkańców oraz coraz bardziej ograniczonych możliwości obsługi.