Przeprowadzono próby obciążeniowe na wiadukcie w ciągu ul. Kurlandzkiej

W środę przeprowadzono próby obciążeniowe wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej. Nowy obiekt zastąpił stary, którego fatalny stan techniczny nie pozwalał na dalsze użytkowanie. Kierowcy skorzystają z niego jeszcze w tym roku, natomiast dzisiejszej nocy wprowadzone zostaną kolejne zmiany w organizacji ruchu w rejonie budowanych nowych rond przy wjazdach na wiadukt.