Kolejny krok w kierunku Wielkopolskiej Doliny Wodorowej

Przedstawiciele województwa, wielkopolskich miast, władz poznańskich uczelni a także biznesu podpisali Deklarację o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Działania mają na celu rozwój technologii opartej na wodorze i wykorzystanie potencjału Wielkopolski w tym zakresie.

“Mój prąd” 3.0 ruszy 1 lipca

Trzecia edycja programu "Mój prąd" ruszy 1 lipca, a do rozdysponowania będzie ok. 500 mln zł – poinformował we wtorek wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Dodał, że dotacje do instalacji paneli fotowoltaicznych wyniosą do 3 tys. zł.

Więcej hotelików dla owadów w poznańskich parkach

W poznańskich parkach pojawiły się kolejne hoteliki dla owadów, które mają na celu stworzenie przyjaznych tym małych stworzeniom warunków do życia i rozwoju. Dzięki temu ma się zwiększyć liczba owadów zapylających w mieście i bioróżnorodność okolicy.

Zmiany przepisów pozwolą na budowę kolejnych wiatraków m.in. w Wielkopolsce

Polska ma najniższy w UE udział OZE w swoim miksie energetycznym i najwyższe w całej Unii ceny hurtowe energii. – Utrzymanie obecnego miksu w długookresowej perspektywie wiązałoby się z dalszym, znacznym wzrostem cen energii – wskazuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w uzasadnieniu do nowelizacji tzw. ustawy odległościowej, której konsultacje...