Propozycja nowego pomnika w Poznaniu

W Poznaniu może niebawem powstać nowy pomnik – monument dedykowany polskim żołnierzom, którzy uczestniczyli w międzynarodowych misjach pokojowych pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Inicjatywa ta jest inicjatywą złożoną przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Nowe pomniki przyrody w Poznaniu coraz bliżej

Poznań kontynuuje swoje zobowiązania wobec ochrony środowiska poprzez ustanowienie nowych pomników przyrody. Ostatnie posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przyniosło pozytywne rezultaty dla przyrodniczych skarbów miasta.