Skwer przy ul. Wrocławskiej będzie miejscem kultury?

Codziennie przechodzą tamtędy tysiące mieszkańców i turystów, choć niewielu zwraca uwagę na to miejsce. Skwer u zbiegu ul. Wrocławskiej i Lewandowskiej, obok parku Chopina i przystanku tramwajowego przy dawnych murach miejskich jest obecnie zaniedbany i mało atrakcyjny, ale być może wkrótce uda się to zmienić. Pojawił się pomysł stworzenia tam...

Poznańscy muzycy stworzą “Otwarte Studio”

Portret rodzinny poznańskiej sceny muzycznej - tak o celu projektu "Studio Otwarte" mówią jego pomysłodawcy z fundacji Art Fidelis. Przez cały kwiecień twórczynie i twórcy muzyki związani z Poznaniem mogą zgłaszać do niego swój udział.

Poznańskie Misterium Męki Pańskiej w tym roku w innej formie

Od lat, co roku przyciągało kilkadziesiąt do nawet stu tysięcy widzów z Polski i zagranicy – Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń w Poznaniu, będąc zarazem największym widowiskiem pasyjnym w Europie. Już po raz drugi nie będzie mogło odbyć się w tradycyjnej formie...