Powstanie kolejny fragment chodnika na ul. Naramowickiej

Nowy chodnik powstanie na odcinku od ul. Rumiankowej do posesji numer 374. Potencjalni wykonawcy mogą składać swoje oferty do 23 sierpnia. Miasto zabezpieczyło na tę inwestycję 1,2 miliona złotych. Wybrany wykonawca, będzie miał 90 dni na wywiązanie się z umowy od momentu jej podpisania.