Stypendyści Poznania na rok 2014/2015

Najlepsi matematycy, chemicy i znawcy łaciny, ale także historycy, poloniści i wielu innych specjalistów – wszyscy otrzymali zaszczytne tytuły Stypendysty Miasta Poznania oraz stypendium w wysokości 1.000 zł brutto miesięcznie od października 2014 r. do czerwca 2015 r.

By móc się starać o takie stypendium, należało wykazać się w olimpiadzie przedmiotowej. Szanse na stypendium mieli tylko laureaci i finaliści olimpiad, oczywiście tacy, którzy zdecydowali się też na studia w stolicy Wielkopolski…

A oto oni:
Grzegorz Adamski, laureat LXIII i LXV oraz finalista LXIV Olimpiady Matematycznej, a także finalista LXIII Olimpiady Fizycznej, absolwent Zespołu Szkół nr 1 – Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach, student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Joanna Aksnowicz, laureatka XXXV Olimpiady Artystycznej, absolwentka III LO im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku oraz Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, studentka Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.

Małgorzata Bołt, finalistka LX Olimpiady Chemicznej, absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Daniel Brzeszcz, laureat XXXIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego, student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szymon Budnick, finalista LX Olimpiady Chemicznej, absolwent Społecznego Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Człuchowie, student Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Maria Cieślak, laureatka XXXVII Olimpiady Języka Francuskiego, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Michał Heintze, finalista XXI i XXII Olimpiady Języka Łacińskiego, absolwent Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu, student Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sara Kapek, laureatka XXXVI i XXXVII Olimpiady Języka Niemieckiego, absolwentka V Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Struga w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gliwicach.

Natalia Klamecka, laureatka XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Adam Krasuski, laureat LXII i LXIII Olimpiady Fizycznej, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, student Politechniki Poznańskiej.

Robert Kwieciński, finalista LXV Olimpiady Matematycznej, absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wojciech Mańke, finalista XXI Olimpiady Informatycznej, absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, student Politechniki Poznańskiej.

Marek Maraszek, laureat XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz laureat XXVI Olimpiady Filozoficznej, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Marcin Mączyński, student prawa, laureat LV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz laureat XXXIX Olimpiady Historycznej, absolwent Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu, student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Małgorzata Mikołajska, laureatka XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie, studentka Politechniki Poznańskiej.

Kamil Musiał, finalista LXV Olimpiady Matematycznej, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie, student Politechniki Poznańskiej.

Paweł Musiałkiewicz, laureat XL Olimpiady Historycznej oraz finalista XLIII Olimpiady Języka Rosyjskiego, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Bartosz Pogorzały, laureat XLIII Olimpiady Biologicznej, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, student Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Krzysztof Sroka, finalista XLII i XLIII Olimpiady Biologicznej, absolwent I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni, student Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Piotr Szachow, laureat LV Olimpiady Historycznej, absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego im. kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze, student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
        
Michał Tuszyński-Sikora, laureat XXXVIII i XXXIX Olimpiady Historycznej, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie, student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Agata Wiśniewska, finalistka XXII Olimpiady Języka Łacińskiego, absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.