Ogromne korki na trasie S11 na dojazdach do autostrady A2. Nadal problemy z płynnością ruchu w okolicy Ronda Starołęka i Ronda Rataje

Fatalnie wyglądają dojazdy do autostrady A2. Na obu nitkach – wlotowej i wylotowej z Poznania, utworzyły się potężne korki przed węzłem Poznań Krzesiny. Mocno zakorkowane są również okolice Ronda Rataje i Ronda Starołęka.

Na nitce od strony Ronda Rataje, kierowcy stoją w korku już na wysokości Kinepolis. W drugą stronę, od Kórnika, korek zaczyna się za Gądkami.

Zablokowane również zjazdy na autostradę, a spowolniony ruch czeka na kierowców na autostradzie A2, na nitce w kierunku Świecka.

Bardzo źle wygląda również sytuacja w okolicy Ronda Starołęka i Ronda Rataje. Poranne korki jeszcze bardziej się powiększyły.

Dojazd do Ronda Starołęka ul. Hetmańską, zakorkowany jest już od Żegrza, na wysokości… os. Orła Białego. Zakorkowana jest przez to również ul. Inflancka i Pawia.

Duże korki na ul. Starołęckiej, Maya i Zamenhofa.

Zakorkowane okolice Ronda Rataje – ul. Zamenhofa, Piłsudskiego, dojazd od strony trasy katowickiej,  ul. Krzywoustego od i z mostu Królowej Jadwigi oraz ul. Jana Pawła II od Ronda Śródka.