Styczniowe ćwiczenia na poligonie w Biedrusku

Przez cały styczeń na terenie poligonu Biedrusko odbywać się będą ćwiczenia sił zbrojnych – strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz pozoracji pola walki. Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu przypomina o kilku zasadach związanych z przebywaniem w tym rejonie.

Jak informuje Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu strzelania i ćwiczenia realizowane będą od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-15:00 i 18:00- 24:00.

Dodatkowo, na terenie poligonu odbywać się będą także całoroczne polowania indywidualne i zbiorowe na terenie obwodów łowieckich nr 116, 181 i 186 kół łowieckich nr 79 “Orzeł”, nr 81 “Drop” i nr 86 “Sokół”.

Ze względów bezpieczeństwa, na terenie poligonu obowiązuje zakaz wstępu nieupoważnionym przez Komendanta CSWLąd, a tym samym między innymi zakaz zbierania runa leśnego, łowienia ryb, uprawiania sportu i poruszania się pojazdami silnikowymi.

Co ważne, do odwołania obowiązuje również zakaz korzystania z dróg asfaltowych Złotniki- Biedrusko przez rowerzystów i pieszych.

Przebywanie w rejonie Rezerwatu Przyrody “Śnieżycowy Jar” możliwe jest tylko w okresie kwitnienia śnieżycy wiosennej w dni wolne od strzelań tj. soboty (za wyjątkiem sobót kiedy realizowane będą strzelania), niedziel oraz inne dni ustawowo wolne od pracy w tym okresie.

Przebywanie na szlakach turystycznych wyznaczonych na terenie poligonu możliwe jest tylko w dni wolne od strzelania (za wyjątkiem sobót kiedy realizowane będą strzelania), niedziel oraz inne dni ustawowo wolne od pracy w tym okresie.