Pora nocna a kary dla kierowców ciężarówek – co konkretnie zmieniło się w przepisach?

Praca zawodowego kierowcy nie należy do łatwych. Wykonanie zleceń często wymagane jest w święta i weekendy, a czas pracy pomimo że rygorystycznie normowany, przypada nieraz na porę nocną. Kary za nieprzestrzeganie przepisów również nie należą do niskich. Pora nocna a kary dla kierowców ciężarówek – sprawdź co konkretnie zmieniło się w przepisach.

Ostatnia nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wprowadziła kary za przekroczenie czasu pracy kierowcy zarówno w dzień, jak i w nocy. Warto wiedzieć, że wspomniana ustawa zawiera załącznik z wykazem naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego. Dokument określa dokładnie poszczególne naruszenia oraz wysokość kar pieniężnych i przynależnych do nich grup oraz wagi naruszeń. Przeglądając kwoty potencjalnych kar, lepiej solidnie podchodzić do wszystkich przepisów. Czas pracy kierowcy powinien być szczególnie pilnowany przez pracodawcę.

Czas pracy kierowcy ciężarówek

Ile wynosi dzienny i tygodniowy czas pracy kierowcy? Jak głoszą przepisy kierowca może prowadzić ciężarówkę, autobus lub inny pojazd nie dłużej niż 9 godzin – mowa o czasie pracy pomiędzy odpoczynkami. Istnieje odstępstwo od reguły; czas pracy kierowcy można przedłużyć o jedną godzinę, czyli do 10 godzin. Nie można jednak korzystać z tego prawa częściej niż dwa razy w tygodniu. Jak zatem wygląda czas pracy kierowcy ciężarówek w nocy?

Pora nocna pracy kierowcy

Pora nocna w Kodeksie Pracy przypada na czas od 21.00 do 7.00 rano. Zarówno pracownik produkcji, jak i kierowca ma prawo do pobierania dodatku do wynagrodzenia za pracę w nocy. W transporcie drogowym pracodawca ma obowiązek ustalenia dodatkowego czasu “nocnej zmiany” w wymiarze czterech godzin, co ma ułatwić ustalenie czasu pracy. Pora nocna może przypadać na godz. między 0.00 a 7.00 w wymiarze czterogodzinnym np. od 3.00 do 7.00. Dodatkową porę nocną pracodawca powinien zawrzeć w regulaminie pracy lub w warunkach zatrudnienia. 

Praca w porze nocnej – przepisy

Należy skrupulatnie pilnować, by limit dobowy pracy kierowcy ciężarówki nie przekroczył 10 godzin. 10 godzin pracy oznacza samą jazdę i inną pracę wykonywaną przez kierowcę. Do dobowego limitu nie wliczają się więc przerwy. Odnośnie do pracy w porze nocnej, najważniejszą zasadę i tak stanowi dobowy limit pracy kierowcy, natomiast pora nocna istotna jest przy ustalaniu wynagrodzenia pracownika. Zmiany nastąpiły jednak w metodzie kontroli przestrzegania 8-godzinnej pory nocnej stanowionej przez Kodeks pracy. Wcześniej dostosowanie się do przepisów sprawdzała PIP podczas inspekcji w przedsiębiorstwie. W myśl nowych ustaleń kontrolę może przeprowadzić Inspekcja Transportu Drogowego podczas pracy kierowcy w trakcie jazdy. Jeśli kierowca nie będzie dysponował dokumentem stwierdzającym czas trwania pory nocnej w danej firmie podczas kontroli drogowej, pojawi się obowiązek dostarczenia stosownych dokumentów do ITD.

Jak wysokie kary?

Za przekroczenie dopuszczalnego dobowego 10-godzinnego czasu pracy, jeśli praca jest wykonywana w porze nocnej należy się 50 zł kary. Za każdą rozpoczętą niedozwoloną godzinę pracy od 3 godzin, kara wyniesie 100 zł.