Na przeprowadzenie remontu wydane zostało pozwolenie konserwatorskie. Prace potrwają do 13 grudnia, a koszt to 276.723 zł. Są to środki, którymi dysponuje Rada Osiedla Stare Miasto (która wskazała zadanie do  tegorocznej realizacji, uzupełnione środkami finansowymi przeznaczonymi na rewitalizację miasta).