CKE opublikowała pierwszy arkusz próbnych egzaminów maturalnych

CKE opublikowała w czwartek rano na swej stronie internetowej pierwszy z arkuszy próbnego egzaminu maturalnego – z zadaniami z języka polskiego na poziomie podstawowym. Uczniowie mają rozwiązać go w domu, a następnie przesłać do sprawdzenia swoim nauczycielom.

Próbny arkusz z zadaniami z języka polskiego opublikowały też na swoich stronach internetowych okręgowe komisje egzaminacyjne.

Publikacja arkuszy do próbnego egzaminu ma pomóc uczniom w przygotowaniu się do matur w czasie, gdy w szkołach nie odbywają się lekcje w formie tradycyjnej. Od 12 marca do 10 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach są zawieszone. Od środy 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość.

“Zadania można rozwiązać w dowolnym czasie; ważne, żeby trzymać się limitu czasu na stronie tytułowej. Próba: jest dobrowolna, daje uczniowi możliwość sprawdzenia się, NIE JEST na ocenę!”

– przypomniała w środę CKE na Twitterze

Arkusze do próbnego egzaminu publikowane będę w kolejnych dniach ok. godz. 9 i 14.

W czwartek po południu opublikowane zostaną arkusze egzaminacyjne z języka polskiego na poziomie rozszerzonym i z fizyki na poziomie rozszerzonym.

3 kwietnia (piątek) opublikowane zostaną arkusze: rano – matematyka (poziom podstawowy), po południu – matematyka (poziom rozszerzony), filozofia (poziom rozszerzony), język łaciński (poziom rozszerzony), historia sztuki (poziom rozszerzony), historia muzyki (poziom rozszerzony).

6 kwietnia (poniedziałek) opublikowane zostaną arkusze: rano – języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski – na poziomie podstawowym), po południu – języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski – na poziomie rozszerzonym).

7 kwietnia (wtorek) opublikowane zostaną arkusze: rano – biologia (poziom rozszerzony), wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony), po południu – geografia (poziom rozszerzony), informatyka (poziom rozszerzony).

8 kwietnia (środa) opublikowane zostaną arkusze: rano – chemia (poziom rozszerzony), języki mniejszości narodowych (język litewski, język białoruski, język ukraiński – poziom podstawowy), po południu – historia (poziom rozszerzony), języki mniejszości narodowych (język litewski, język białoruski, język ukraiński – poziom rozszerzony), język kaszubski (poziom rozszerzony).

Zasady oceny rozwiązań zadań zostaną w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom liceów i techników, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin maturalny, za pośrednictwem serwisów dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Dyrektorzy mają je przekazać nauczycielom. Na stronie internetowej CKE zasady oceniania zostaną zamieszczone 15 kwietnia.

“Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np. w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania; na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką; na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania” – czytamy w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika zapowiadającym przeprowadzenie próbnej matury.

“Proponujemy również, aby uczniowie mogli przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli (np. emailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np. w postaci krótkiego komentarza w e-mailu; podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą; w postaci komentarzy w pliku, jeżeli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym” – napisał dyrektor CKE.

Zwrócił się do dyrektorów szkół by zadbali o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. “Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, uprzejmie proszę o rozważenie możliwości przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie takich wydruków do odbioru w szkole” – zalecił.

Egzaminy maturalne mają rozpocząć się 4 maja. Sesja pisemnych potrwa do 21 maja, a ustnych do 22 maja.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru – może ich wybrać maksymalnie sześć. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdaje się na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy są zaliczane także – na poziomie rozszerzonym – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze dwa dodatkowe obowiązkowe egzaminy – pisemny i ustny z języka ojczystego.