W poniedziałek początek remontu na ul. Dąbrowskiego

W poniedziałek, 11 maja, rozpocznie się remont nawierzchni na ul. Dąbrowskiego, na odcinku od ul. Polskiej do ul. Czarnkowskiej, czyli rejonu ul. Lutyckiej.

Prace będą polegały na rozebraniu starej i zniszczonej nawierzchni, a następnie wzmocnieniu podłoża i ułożeniu nowej warstwy. Dzięki temu ma poprawić się komfort i bezpieczeństwo przejazdu.

Z uwagi na duży odcinek, na którym zaplanowano prace, roboty podzielono na kilka etapów, w czasie których będą wygradzane poszczególne pasy jezdni na różnych odcinkach. Dodatkowo wprowadzone zostaną ograniczenia prędkości.

Od 11 do 13 maja, wyłączony zostanie lewy pas ruchu wylotowej jezdni ul. Dąbrowskiego bezpośrednio za skrzyżowaniem z ul. Polską. W związku z tym tymczasowo wygrodzony zostanie także lewy pas do lewoskrętu z ul. Polskiej w ul. Dąbrowskiego (nie będzie możliwości zawracania w ul. Polską).

Ponadto lewy pas ul. Dąbrowskiego przed skrzyżowaniem z ul. Polską będzie wyłącznie pasem do lewoskrętu; jazda na wprost będzie możliwa tylko prawym pasem ul. Dąbrowskiego.

Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Prace potrwają kilka miesięcy – prawdopodobnie do połowy lata. Koszt inwestycji to 2 miliony złotych.