Trwa remont kolejnego fragmentu chodnika na ul. Budzyńskiej

Już wkrótce przejście chodnikiem na ul. Budzyńskiej będzie o wiele bardziej komfortowe i bezpieczne, a okolica zyska na estetyce.

Remont chodnika prowadzony jest na odcinku od posesji nr 6 do ul. Chojnickiej. To kolejny fragment ścieżki przechodzący modernizację w ostatnich latach.

Dotychczasowy chodnik był mocno zniszczony, a nierówna nawierzchnia sprawiała, że chodzenie po niej było niekomfortowe i wiązało się z niebezpieczeństwem potknięcia się lub upadku.

Nowa nawierzchnia ma nawiązywać materiałami i stylem do już wyremontowanych odcinków, by zachować ład estetyczny.

Prace finansowane są ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. KOszt to prawie 14 tysięcy złotych.