Pracodawcy z Poznania i powiatu poznańskiego mogą skorzystać ze wsparcia PUP

Firmy z Poznania i powiatu poznańskiego mogą cały czas korzystać ze wsparcia ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu przy zatrudnianiu pracowników. Dostępnych jest kilka form pomocy, które nie są wsparciem w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

 

Pracodawcy mogą skorzystać np. z opcji bezpłatnego przyuczenia do pracy przyszłego pracownika w ramach stażu zawodowego. Stażysta otrzyma stypendium z urzędu pracy, a pracodawca nie poniesie z tego tytułu dodatkowych kosztów. W ramach programów dostępnych w urzędzie, możliwe jest np. zorganizowanie stażu dla bezrobotnych z każdej kategorii wiekowej. Należy jednak pamiętać, że urząd ma prawo skierować na niego osobę nieposiadającą doświadczenia zawodowego na danym stanowisku.

Osoby, które chciałyby zatrudnić pracownika z doświadczeniem mogą skorzystać z tzw. prac interwencyjnych. Ta forma pomocy polega na wykonywaniu przez pracownika pracy na podstawie umowy o pracę, przy czym pracodawca otrzymuje częściowy zwrot kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne.

Powiatowy Urząd Pracy przypomina także o innych formach wsparcia finansowego dla pracodawców:

– świadczenie aktywizacyjne – dla zatrudniających rodziców powracających na rynek pracy (refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne)

– dofinansowanie wynagrodzenia do zatrudnienia pracownika po 50. roku życia

– dofinansowanie wynagrodzenia do zatrudnienia pracownika do 30. roku życia – bon zatrudnieniowy

Należy jednak pamiętać, że programy dotyczą zatrudniania nowych pracowników spośród osób bezrobotnych, a uzyskanie wsparcia możliwe jest po podpisaniu umowy z PUP.

Oferta nie jest wsparciem w ramach tzw. tarczy antykryzysowej i nie wlicza się w jej zakres.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PUP.