Prace na węźle Poznań-Krzesiny – korki na S11 i ul. Krzywoustego

W rejonie węzła Poznań – Krzesiny prowadzone są prace drogowe, przez co tworzą się korki na zjazdach – na trasie S11 od strony Kórnika, gdzie korek zaczyna się na wysokości Jaryszek oraz na ul. Krzywoustego od strony Poznania, gdzie spowolnienie widoczne jest od wysokości szpitala św. Wojciecha.