Ulica Czarnieckiego ma być bardziej przyjazna użytkownikom

Ulica Czarnieckiego w Poznaniu przechodzi znaczące zmiany, stając się coraz bardziej przyjazna dla pieszych i innych użytkowników. Prace renowacyjne oraz nowe rozwiązania urbanistyczne wprowadzane są w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, którzy jeszcze kilka lat temu mieli trudności z poruszaniem się po zniszczonych chodnikach i przestrzeniach zagospodarowanych przez nielegalnie parkujące samochody.

 

Zmiana organizacji ruchu oraz wprowadzenie strefy płatnego parkowania przyniosły istotne korzyści. Parkowanie na jezdni zamiast na chodnikach pozwoliło odzyskać pieszym należną im przestrzeń. Umożliwiło to również przeprowadzenie gruntownych remontów chodników oraz reorganizację terenów zielonych.

Ostatni etap renowacji, który zakończył się jesienią ubiegłego roku, obejmował renowację chodnika po wschodniej stronie ulicy Czarnieckiego oraz zagospodarowanie przestrzeni pod zieleń. W ramach tych prac, zainstalowano nowe, równie chodniki i posadzono roślinność. Na ulicę trafiło 8 lip drobnolistnych oraz prawie 200 krzewów ozdobnych, takich jak róże, budleje i lilaki. Dodatkowo, zasadzono 152 sztuki kocimiętki i 100 sadzonek traw ozdobnych. Na jesień planowane jest również posadzenie niemal 3500 cebulek hiacyntów, które dodatkowo urozmaicą krajobraz ulicy.

Dzięki tym zmianom, ulica Czarnieckiego stała się nie tylko estetycznie przyjemniejsza, ale także zyskała na funkcjonalności. Poprawiona retencja wód opadowych oraz lepszy mikroklimat w ciepłe dni to tylko niektóre z korzyści, jakie przynoszą te przemiany. Odpowiednie zarządzanie wodą opadową i zwiększona ilość zieleni przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców i odwiedzających.

Prace te są wynikiem współpracy między Zarządem Dróg Miejskich a Radą Osiedla Wilda, która nie tylko aktywnie uczestniczy w planowaniu, ale również często współfinansuje te inicjatywy z dostępnych jej środków.