Opłata za wjazd na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie jeszcze wyższa. Jakie stawki obowiązują w sezonie 2024?

Choć od kilku lat cieszy się coraz mniejszą renomą i budzi coraz mniej pozytywnych skojarzeń, to ośrodek wypoczynkowy w Skorzęcinie nadal należy do jednych z najbardziej znanych w regionie. Wiadomo już, ile wyniosą stawki opłat za wjazd na jego teren w tym sezonie. Nie zabrakło podwyżek.

 

Ośrodek w Skorzęcinie przed laty stał się najpopularniejszym w regionie. Na wypoczynek, zarówno krótki jak i dłuższy, przyjeżdżały tam całe rodziny, grupy znajomych, a nawet firmy organizujące szkolenia i pakiety integracyjne dla pracowników. Z roku na rok opinia o ośrodku staje się jednak coraz słabsza. Wczasowicze wskazują na coraz brudniejszą plażę, mniej wody w jeziorze, horrendalnie wysokie ceny, które przewyższają nadmorskie kurorty, a także na coraz większy problem z kulturą odwiedzających i bezpieczeństwem wypoczywających z uwagi na bójki, kradzieże, pobicia i libacje alkoholowe. Mimo tego, to wciąż jedno z najbardziej znanych miejsc wypoczynkowych, nie tylko wśród Wielkopolan.

Urząd Miasta i Gminy Witkowo podał wysokość opłat za wjazd na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzecinie w tym roku. Choć te pobierane są już z okazji trwającego długiego weekendu, to całosezonowy pobór opłat rozpocznie się 13 czerwca.

W stosunku do ubiegłego roku, część wjazdów podrożała – tygodniowy i dwutygodniowy wjazd pojazdem wielośladowym. Za taki wjazd trzeba będzie zapłacić aż 10 złotych więcej niż rok temu

CENNIK OPŁAT ZA WSTĘP NA TEREN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO SKORZĘCIN

1. Dobowy wstęp motocyklem i motorowerem 22 zł
2. Dobowy wstęp pojazdem wielośladowym 30 zł
3. Tygodniowy wstęp pojazdem wielośladowym 140 zł
4. Dwutygodniowy wstęp pojazdem wielośladowym 230 zł
5. Całosezonowy wstęp pojazdem wielośladowym 380 zł
6. Całosezonowy wstęp pojazdem wielośladowym dla mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo 80 zł
7. Duplikat karty wstępu 15 zł
8. Zmiana pojazdu lub numeru rejestracyjnego, na który została wydana karta wstępu 15 zł

Pobyt na terenie ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie do 1,5 godziny jest bezpłatny.

  • Opłata za wstęp na teren OW Skorzęcin naliczana jest za każde rozpoczęte 24 godziny od momentu wjazdu i dotyczy jednego pojazdu.
  • Opłaty dobowej należy dokonywać w bezobsługowych kasach automatycznych lub terminalach wyjazdowych.
  • Opłaty wymienionej w pkt 3-8 oraz opłaty dobowej wielokrotnego przejazdu należy dokonywać u pracowników obsługi wstępu.
  • Opłata wymieniona w pkt 1-6 ulega obniżeniu o 50% jeśli pojazd należy do osoby niepełnosprawnej, która okaże się dokumentem potwierdzającym tę okoliczność i należy jej dokonywać u pracowników obsługi wstępu.
  • W przypadku braku potwierdzenia wjazdu na teren Ośrodka Wypoczynkowego, ustala się opłatę w wysokości 400,00 zł.
  • W celu uzyskania faktury, płatności należy dokonywać u pracowników obsługi wstępu.
  • Pracownicy obsługi wstępu znajdują się w recepcji przy wjeździe na teren Ośrodka Wypoczynkowego.