Czy zwierzęta… mogłyby przemówić w Wigilię ludzkim głosem? Ekspert odpowiada

Wielowiekowa tradycja głosi, że zwierzęta w wigilijną noc potrafią przemówić ludzkim głosem. Niegdyś uważano, że zwłaszcza bydło, konie, a czasami również i psy, są tymi, które w Wigilię przekazują gospodarzom niezbędne informacje. A przecież to ptaki są wśród zwierząt najlepiej oddających niuanse ludzkiej mowy. Zatem czy i one mogłyby znaleźć...

Ponad 80 proc. ścieków z terenów nieskanalizowanych trafia do środowiska

Tylko 15 proc. polskich rzek można określić jako wody dobrej jakości, w 60 proc. jakość wody jest średnia, a pozostałe są bardzo zanieczyszczone. Źródłem zanieczyszczeń są m.in. ścieki bytowe z terenów nieskanalizowanych, które trafiają do środowiska z nieszczelnych szamb przydomowych. Ścieki zanieczyszczają także wody gruntowe. Jak wynika z raportu Najwyższej...

Poznańscy naukowcy szukają odmian roślin bardziej odpornych na suszę i trudne warunki

– Dzięki poznaniu mechanizmów molekularnych i możliwości projektowania środków biologicznie czynnych będzie możliwe stworzenie odmian roślin uprawnych o zwiększonej odporności na suszę albo takich, które pozwolą przywrócić użyteczność ziem zanieczyszczonych metalami ciężkimi – mówi dr hab. Miłosz Ruszkowski z poznańskiego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, laureat nagrody naukowej AgroBioTop, przyznawanej za...

Populacje ptaków cierpią przez… modernizacje wsi?

Polskie wsie od lat zmieniają się na wielką skalę. Postępuje intensyfikacja rolnictwa, znana już dobrze z negatywnego wpływu na bioróżnorodność. Za spadek liczby ptaków we wsiach - ale i na polach - odpowiada w dużej mierze inny winowajca: modernizacja gospodarstw.

Jak chronić ptaki i nietoperze w mieście?

Ptaki i nietoperze są ważnym elementem ekosystemu miast i trudno wyobrazić sobie życie w Poznaniu bez nich. Ich populacje z roku na rok się jednak zmniejszają. Jak je chronić? Jak przeciwdziałać niszczeniu siedlisk i miejsc rozrodu? To niektóre z tematów, które zostaną poruszone podczas konferencji organizowanej przez Wydział Kształtowania i...

Znani są już laureaci wielkopolskiego konkursu proekologicznego i prokulturowego

Wręczono nagrody w ramach XXII edycji Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego”. Konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, skierowany był do gmin i powiatów oraz podległych im instytucji, a także organizacji, podmiotów gospodarczych i organizacji pożytku publicznego zarejestrowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Bezpieczeństwo dostaw energii jednym z tematów konferencji na MTP

Nowoczesne miasta cały czas stawiają na rozwój, wprowadzanie nowych rozwiązań i podnoszenie komfortu życia mieszkańców, ale nie zapominają przy tym o potrzebach środowiska naturalnego. Podczas konferencji „Energia i klimat w miastach XXI wieku” zastanawiano się m.in. przed jakimi wyzwaniami stoją lokalne i globalne spółki energetyczne, jak duże jest znaczenie energii...