Wzmocnienie opieki psychiatrycznej dla najmłodszych w Wielkopolsce

Wzrost świadomości i potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży ma być priorytetem dla Wielkopolski. Dziś otwarte zostanie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Krotoszynie. Jest to odpowiedź na rosnący popyt na specjalistyczną opiekę psychiatryczną dla najmłodszych, z naciskiem na dostępność i jakość świadczonych usług. Wstępne działania,...

Śmierć bliskiej osoby to czynnik ryzyka pogorszenia zdrowia

Po śmierci bliskiej osoby żałoba – czyli cierpienie po utracie jest naturalną reakcją. Jak zwracają uwagę eksperci, to złożony proces i w dużej mierze ma charakter indywidualny. Może się jednak pojawić większy problem. Wówczas mowa jest o żałobie powikłanej. Po utracie bliskiej osoby mogą też pojawić się problemy zdrowotne. Ale...

Pandemia odcisnęła piętno na zdrowiu psychicznym młodych osób

U osób w wieku 18–24 lata częstość występowania stanów depresyjnych, poczucia bezradności, a także zniechęcenia i znużenia osiągnęła w obliczu pandemii najwyższe poziomy na przestrzeni ostatnich dwóch dekad – wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Badań Opinii Społecznej. Psycholodzy potwierdzają, że to najmłodsze osoby najbardziej ucierpiały psychicznie w tym trudnym...

Rozmawiano o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

Starostwo Powiatowe w Pile, we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, zorganizowało Powiatową Konferencję Promocji Zdrowia. Tematem spotkania było zwiększenie świadomości na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.