Likwidacja ulgi dla klasy średniej, zmiana stawki podatku i odliczenie składek zdrowotnych – eksperci ZUS i KAS wytłumaczą nadchodzące zmiany

Izba Administracji Skarbowej wraz z Wojewodą Wielkopolskim organizują spotkania informacyjne dotyczące zmian w systemie podatkowym, które zaczną obowiązywać od 1 lipca. Omówione zostaną m.in. kwestie dotyczące obniżenia stawki PIT, odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne czy też likwidacji ulgi dla klasy średniej.

“Widać jak państwo PiS traktuje przedsiębiorców” – poznańscy przedsiębiorcy ponad godzinę czekają w kolejkach do ZUS

Dużo formalności i jeszcze więcej niż do tej pory zawiłości, niezrozumiałych kwestii, które trzeba załatwić osobiście, bo rozwiązania zdalne nie działają. Wszystko to stojąc ponad godzinę w kolejce na dworze, bez względu na warunki atmosferyczne. Tak wygląda codzienność przedsiębiorców każdego miesiąca, która po wprowadzeniu Polskiego Ładu stała się jeszcze większym…...

ZUS będzie miał szersze uprawnienia do kontrolowania zwolnień lekarskich

Od początku 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł monitorować aktywność osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty oraz pozyskiwać dane i informacje w zakresie niezbędnym do ustalenia tych praw - informuje Prawo.pl. Jeśli okaże się, że zasiłek został nienależnie pobrany, m.in. uprawniony...

Raportowanie umów o dzieło daje ZUS-owi większe możliwości ich kontroli i kwestionowania

Od stycznia przedsiębiorcy muszą raportować do ZUS-u wszystkie nowe umowy o dzieło. Rejestr pozwoli dokładniej oszacować liczbę takich umów na polskim rynku pracy i umożliwi ZUS-owi większą kontrolę nad tą formą wykonywania pracy. W razie stwierdzenia nieprawidłowości zakład może dokonać reklasyfikacji umowy i naliczyć zaległe składki. Jak szacuje GUS, w 2019 roku na podstawie...

W listopadzie 2020 roku padł rekord wypłacanych zasiłków pogrzebowych

W listopadzie br. liczba emerytów, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie, przekroczyła 6 mln osób - informuje serwis Prawo.pl. Po raz pierwszy od grudnia 2019 roku zwiększyła się też liczba ubezpieczonych w ZUS - do ponad 16,61 mln osób. Wypłacono też 40,3 tys. zasiłków pogrzebowych - najwięcej w całym 2020...