Zmiana nazw przystanków – poważny problem?

Okazuje się, że problem nazw przystanków wokół dworca PKP nie dotyczy tylko tych od strony Dworca Zachodniego i jest znacznie poważniejszy, niż mogłoby się wydawać…

17 sierpnia na problem zwrócił uwagę portal lazarz.pl, komentując propozycję Zarządu Transportu Miejskiego, który chciałby, by przystanki tramwajowe przy wejściu zachodnim na Dworzec Główny na ul. Głogowskiej zmieniły nazwę na “Dworzec Zachodni Głogowska”.
– Czy nazwa “Poczta Główna” nie byłaby bardziej odpowiednia? – pyta Janusz Ludwiczak z lazarz.pl przypominając, że takie nazwy przystanków są w kilku miastach Polski i zdecydowanie ułatwiają orientację wokół dworca.

Bo czy pasażerowie PKP czy też miejskiej komunikacji, zwłaszcza ci spoza Poznania, nie będą się czuli zdezorientowani mnogością nazw z Dworcem Zachodnim? I skąd będą wiedzieli, które dotyczą których przystanków?

Ale nazwy przystanków w okolicach Pestki to, okazuje się, wierzchołek góry lodowej. Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania także jest zdania, że nazewnictwo przystanków proponowane przez ZTM jest mylące – ale zwracają uwagę na inne przystanki, a szczególnie przystanek “Dworzec Główny ZCK” prowadzący do centrum handlowego. Dlatego IdP przesłało do ZTM i zainteresowanych rad osiedli swoje uwagi na temat nazw.

– Przystanek “Dworzec Główny ZCK” nie prowadzi do dworca, lecz do centrum handlowego – tłumaczą. – Nie ma sensu wprowadzać pasażerów w błąd. Przedstawiamy nasz list do ZTM, który myśli nad nowymi nazwami dla przystanków wokół dworca.

A oto propozycja IdP:
– Dworzec PKS > nowa nazwa: Wierzbięcice
– Przystanki tramwajowe na ul. Matyi, na ul. Towarowej vis-a-vis Delty oraz przed wejściem do centrum handlowego > nowa nazwa: Towarowa
– Dworzec Zachodni i Peron 7 > nowa nazwa: Dworzec Zachodni
– Dworzec Główny PKP > nowa nazwa: Plac Dworcowy
– Most Dworcowy > nowa nazwa: Most Dworcowy – Targi

Skąd akurat takie nazwy?
“Przystanek w ciągu ul. Matyi nie powinien nosić nazwy sugerującej, że jest on jedynym przystankiem, z którego można dostać się do Dworca Głównego” – wyjaśniają w swoim pismie. – “Opinię naszą motywujemy informacjami uzyskanymi od władz miasta jako uzasadnienie decyzji o niewyznaczeniu przejścia naziemnego na wysokości nowego przystanku, przez co droga z przystanku na dworzec zamiast 215 metrów w jednym poziomie wyniesie 450 metrów z “przeszkodami” w postaci schodów, wind i pochylni po drodze. Taka trasa jest do pokonania, nawet jeśli pasażer ma już zakupiony bilet i chce się dostać prosto na perony – na nie droga również prowadzi przez Dworzec Główny.

Wiceprezydent Poznania Pan Mirosław Kruszyński w swojej odpowiedzi z dnia 17.06 br. na interpelację Pana Radnego Mariusza Wiśniewskiego napisał, że ruch wokół nowego przystanku nie będzie generowany jedynie przez dworzec kolejowy, ale także przez dworzec autobusowy, centrum handlowe oraz okoliczne biurowce. Dalej czytamy, iż “przejście podziemne z przystanku umożliwi obsługę terenów po obu stronach ul. Matyi, w tym tzw. Wolnych Torów i nie stanowi jedynie dojścia do dworca. Ponadto do dworca kolejowego z przystanków tramwajowych istnieją następujące możliwości niezależnych dojść [wymienione 7 sposobów]”.

Zatem, propozycja ZTM stoi w całkowitej SPRZECZNOŚCI ze wskazaniami wiceprezydenta miasta. Propozycja ZTM, gdyby weszła w życie, sugerowałaby wszystkim nieznającym miasta przyjezdnym, że jest to GŁÓWNY przystanek prowadzący do dworca. Tymczasem wychodząc z przejścia podziemnego podróżny zobaczy wejście do galerii handlowej i nie będzie potrafił się odnaleźć w otaczającej go przestrzeni. Zarazem należy dodać, że droga z mostu Dworcowego będzie krótsza do nowego budynku dworca niż z nowobudowanego przystanku. Stąd nie znajdujemy uzasadnienia dla nazwy Dworzec Główny.

Kolejnym dezorientującym pasażerów elementem jest skrót “ZCK” – te trzy litery nie mówią nic nie tylko przyjezdnym, ale często nawet poznaniakom. Uważamy, iż nie ma potrzeby stosowania go tym bardziej, że powiązania piesze między różnymi środkami transportu wokół dworców przeczą podstawowemu znaczeniu czasownika “zintegrować”.

W związku z tym, że generalna zasada stosowana przez ZTM zakłada nadawanie przystankom nazw od ulic bocznych, proponujemy aby przystanki tramwajowe w ciągu ulicy Matyi miały nazwę “Towarowa”. Zarazem tak samo powinien nazywać się przystanek tramwajowy vis-a-vis Delty oraz autobusowy przed wejściem do nowej galerii handlowej. Są to przystanki właściwie w obrębie jednego skrzyżowania, a więc tworzą jeden węzeł (zarazem przystanek Towarowa II mógłby zmienić nazwę np. na Akademia Muzyczna). Zgodnie ze wspomnianą zasadą zgadzamy się z propozycją zmiany nazwy przystanku “Dworzec PKS” na “Wierzbięcice”.

W celu lepszego zorientowania się przyjezdnych w mieście proponujemy także do nazwy “Most Dworcowy” dodanie członu “Targi”. Tak więc, nazwa przystanku brzmiałaby “Most Dworcowy – Targi”.

Dla pętli autobusowej na placu przed starym dworcem proponujemy nazwę “Plac Dworcowy”, która podobnie jak “Most Dworcowy” będzie łatwo kojarzona z dworcem kolejowym.

Pragniemy zarazem zauważyć, że przystanki wokół Dworca Zachodniego i służące jego obsłudze powinny stanowić jeden węzeł, podobnie jak przystanki wokół Ronda Śródka, czy Ronda Starołęka. Fizyczna odległość pomiędzy przystankiem na ul. Głogowskiej a nowym przystankiem PST jest taka, jak odległość między skrajnymi przystankami na typowym węźle przesiadkowym (Ronda Śródka, Rataje, Starołęka), nie powinien mieć znaczenia fakt, że tramwaj pokonuje odległość dłuższą. Stąd proponujemy jedną nazwą dla przystanku PST oraz na Głogowskiej: “Dworzec Zachodni”.

Pragniemy także zaznaczyć, że stworzenie węzłów “Towarowa” oraz “Dworzec Zachodni” ma także znaczenie w kontekście wprowadzenia systemu PEKA. Za przystanki w ramach tego samego węzła pasażer nie będzie płacił podwójnie. Zważając na fakt, że obsługują one to samo skrzyżowanie czy też budynek Dworca Zachodniego nie widzimy uzasadnienia dla rozróżnienia nazw przystanków w ramach wspomnianych węzłów (a więc i podwójnej opłaty za przystanek). Zarazem dopuszczamy pozostawienie nazwy “Dworzec Zachodni PST” (zgodnie z istniejącą tablicą), ale tylko w sytuacji gdy w systemie PEKA będzie on traktowany jako jeden węzeł z obecnym przystankiem Dworzec Zachodni”.

Czytaj także:

Przystanek “Poczta Główna”?