Sztuka Szuka Malucha

Scena Wspólna w Poznaniu opanowana zostanie przez najnajmłodszych widzów, którzy wyruszą na spotkania ze sztuką, często po raz pierwszy – 1 lipca rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Sztuki dla Najnajmłodszych.

Najsilniej na festiwalu reprezentowany jest teatr oraz wydarzenia interaktywne, ale pojawią się również filmy animowane, instalacje, a także warsztaty dla dzieci i dorosłych, integrujące wiele dziedzin artystycznych. Maluchy zobaczą spektakle z Danii, Niemiec i Włoch oraz produkcje polskie: z Białegostoku, Wałbrzycha, Gdańska i Poznania. Będzie to już siódma edycja festiwalowych działań pod szyldem Sztuka Szuka Malucha w Poznaniu, następnie zawędrują one także do Gdańska.

SZTUKA SZUKA MALUCHA to jedyny w Polsce międzynarodowy festiwal sztuki dla najnajmłodszych widzów, dzieci od zera do pięciu lat, oraz ich opiekunów. To projekt kompleksowy i interdyscyplinarny, którego celem jest prezentowanie różnorodnych zjawisk artystycznych oraz podjęcie artystycznego dialogu z maleńkim dzieckiem podczas działań interaktywnych. Projekt realizowany jest przez Art Fraction Foundation, w ścisłej współpracy z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu – inicjatorem nurtu teatru dla najnajmłodszych w Polsce, pomysłodawcą cyklu Sztuka Szuka Malucha oraz Miejskim Teatrem Miniatura w Gdańsku.

SZTUKA SZUKA MALUCHA jest festiwalem rodzinnym. Dla organizatorów najważniejsze jest współuczestnictwo w wydarzeniach dzieci i dorosłych – rodziców, opiekunów i dziadków. Każde wydarzenie festiwalowe tworzone jest z myślą o konkretnych możliwościach percepcyjnych najnajmłodszych odbiorców sztuki, a więc dzieci od 0 do 5 lat.

– Wierzymy, że dla rodziny wzajemna twórcza wymiana doświadczeń oraz kreatywne formy spędzania wspólnego czasu są istotnym elementem nie tylko w procesie wychowania dziecka, ale przede wszystkim są sposobem na budowanie i zacieśnianie relacji między dzieckiem a opiekunami – mówi Barbara Małecka, kuratorka projektu. – Każde wydarzenie festiwalowe to czas spotkania dzieci i dorosłych, czas wspólny – ważny i inspirujący. Czas, w którym pokolenia mogą poznać się na nowo, odnaleźć płaszczyzny porozumienia, na których kiełkować może twórczość, tak istotna dla harmonijnego rozwoju dziecka. W tegorocznym programie znajdą się, jak zawsze, spektakle teatralne i wydarzenia artystyczne eksplorujące różnorodne ścieżki komunikacji z maleńkim odbiorcą. Istotną częścią będą także wydarzenia interaktywne – warsztaty i instalacja, których zadaniem będzie pobudzanie kreatywności dzieci i rodziców.

Festiwal realizowany jest przez Art Fraction Foundation, w ścisłej współpracy z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu – inicjatorem nurtu teatru dla najnajmłodszych w Polsce oraz pomysłodawcą cyklu Sztuka Szuka Malucha, a także Miejskim Teatrem Miniatura w Gdańsku.

Fundacja Art Fraction w partnerstwie z Centrum Badawczym Humanistyka/Sztuka/Technologia prowadzi badania nad najnowszą kulturą technologiczną. Technologia jest dziś zasadniczym polem, w którym budowane jest doświadczenie i sfera emocjonalna współczesnego człowieka. Świadczą o tym nie tylko dyskursy naukowe, które definiują najmłodsze pokolenia jako Digital Natives (cyfrowych tubylców), dla których kontakt z technologicznymi interfejsami jest już naturalną formą komunikacji, ale i obserwowany na świecie w sferze kultury wzrastający trend upowszechnienia edukacji cyfrowej na poziomie najmłodszych dzieci. Ostatnie lata to eksplozja systemów pozwalającym najmłodszym dzieciom zrozumieć podstawy programowania, działania systemów cyfrowych i interaktywnych. Za pomocą bardzo prostych rozwiązań i z pomocą rodziców dzieci tworzą podstawowe gry wideo, samodzielnie składają elektroniczne zabawki, a nawet proste komputery – dzięki temu już we wczesnych latach potrafią odnosić się do technologicznej rzeczywistości, w której żyją; potrafią rozróżniać aspekty świata realnego i wirtualnego poznając konsekwencje wykonywanych w nich działań. Realizowanie tego typu działań ma także ważne konsekwencje rozwojowe – poprawia rozwój dzieci dostarczając bardzo wielu nowych bodźców, za pomocą systemów interaktywnych uczy koordynacji, reagowania na innych uczestników, pozwala identyfikować bardzo różne sensoryczne bodźce.

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu jest inicjatorem teatru dla najnajmłodszego widza w Polsce. Od 2006 roku promuje i współprodukuje wydarzenia tego nurtu. Od 2007 cyklicznie organizuje prezentacje spektakli i innych wydarzeń artystycznych dla dzieci – najpierw w ramach projektu „Teatr dla najnajmłodszych”, później w ramach Sztuka Szuka Malucha. Termin „Teatr dla Najnajmłodszych” wprowadzony został przez Centrum Sztuki Dziecka i utrwalił się w całej Polsce jako nazwa nurtu teatralnego.
Dotychczas, nurt ten najbardziej dynamicznie rozwijany był przez niezależne zespoły teatralne, stopniowo jednak także teatry repertuarowe poszerzają swoją ofertę o realizacje dla najmłodszej grupy wiekowej. Sztuka Szuka Malucha ma na celu prezentacje i konfrontacje produkcji różnych zespołów artystycznych (również powołanych do realizacji pojedynczego projektu), a więc wychwytywanie tych zjawisk artystycznych, które, chociaż często stojące na marginesie głównego nurtu, proponują nową jakość i wyznaczają nowe kierunki rozwoju. Niektóre polskie zespoły prezentują bardzo wysoki poziom artystyczny, a ich nowatorstwo jest doceniane na całym świecie – np. Teatr Atofri z Poznania zdobył uznanie w Japonii, Niemczech, we Włoszech i na Słowacji. Niezwykle ważne jest także eksplorowanie nowych form artystycznych, a co za tym idzie tworzenie nowych płaszczyzn komunikacji artysty z dzieckiem.

MIEJSCE: Scena Wspólna ul. R. Brandstaettera 1 / ul. Za Cytadelą, Poznań
BILETY: w cenie 15 zł dostępne w sprzedaży internetowej od 1-30 czerwca 2014 poprzez serwis Bilety 24 oraz Centrum Informacji Miejskiej, ul. Ratajczaka 44, Poznań.
Posiadacze Karty Rodziny Dużej otrzymują 50% rabatu (tylko w sprzedaży bezpośredniej po uprzedniej rezerwacji info@sztukaszukamalucha.pl).

Szczegóły: www.sztukaszukamalucha.pl

Zobaczcie program festiwalu!