Stażyści! Urząd miasta zaprasza!

Rozpoczął się nabór wniosków na “wiosenną” XLIV edycję programu staży studenckich w Urzędzie Miasta Poznania. Wszyscy chętni studenci mogą składać swoje wnioski on line do 1 lutego.

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest: posiadanie statusu studenta III, IV, V roku (I/II studiów II stopnia), studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowej lub prywatnej, studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego wydziału/biura UMP (według wykazu wydziałów), wypełnienie formularza on-line (formularz jest aktywny od 16.01.15r.) w terminie do 01.02.2015 r. UMP zachęca do kandydowania także studentów niepełnosprawnych. W punkcie 8 formularza należy wskazać wydział/y lub biuro/a, w których chce się odbyć staż.

Przyjmowanie wniosków trwa do 1 lutego (do godz. 23:59) br. Następnie zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, na podstawie których dokonany zostanie wybór stażystów.

Edycja wiosenna potrwa od marca do końca czerwca 2015 roku. Na studentów czeka 85 wolnych miejsc w 29 wydziałach i biurach, 2 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz 1 miejsce w spółce Targowiska.

Uwaga! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy otworzyć załączniki “Aktualny wykaz wydziałów – edycja wiosenna 2015” oraz sprawdzić preferowane kierunki przypisane każdemu wydziałowi.

Podczas stażu studenci za wykonywane czynności (18 godzin w tygodniu) – otrzymają wynagrodzenie (stażowe). Na zakończenie stażu każdy z jego uczestników otrzyma zaświadczenie o jego odbyciu wraz z wyszczególnieniem zakresu pełnionych obowiązków.

Na 43 dotychczasowe edycje staży wpłynęło ponad 29500 zgłoszeń. Do tej pory na staż przyjęto łącznie 3015 studentów. Wystawiane przez nich oceny po ukończonym stażu potwierdziły zdobywane przez studentów korzyści w postaci nowych doświadczeń oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy. Urząd zyskuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków. Wydziały urzędu, w których studenci odbywali staż, są zadowolone z wnoszonego wkładu i wykonywanych przez nich zadań. Blisko 380 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w naszym urzędzie, co jest dowodem na realizację jednego z celów programu staży studenckich, jakim jest przegląd potencjalnych kadr dla UMP.

Dodatkowe informacje na temat staży studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10.