SPWLąd: jak muzycy zostali żołnierzami

W piątkowe przedpołudnie 37 kadetów kierunku muzycy orkiestr wojskowych Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych zostało promowanych na stopień kaprala oraz odebrało świadectwa ukończenia Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

Szkolenie kadetów trwało siedem miesięcy. Przez pierwszy miesiąc kadeci uczyli się regulaminów, musztry, strzelania, taktyki, budowy i eksploatacji uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego. Po przysiędze wojskowej kadeci rozpoczęli naukę w kursie zamiejscowym poznańskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu. Tu kontynuowali szkolenie wojskowe oraz przyswajali specjalistyczne zagadnienia muzyczne m.in. władanie buławą, grę w marszu oraz musztrę paradną.

Kurs zakończył się egzaminami na pierwszy stopień podoficerski. Egzaminy składały się z wychowania fizycznego, części bojowej oraz egzaminu muzycznego. Wszyscy kadeci i słuchacze kursu pozytywnie zaliczyli egzaminy.

Uroczysta promocja kadetów otworzyła nowy rozdział w ich wojskowej karierze.
Najlepsze wyniki w nauce uzyskali:
szer. kdt Michał Niedziałek – 4.79
szer. kdt Kamil Grochowski – 4.69
szer. kdt Piotr Nowak – 4.66

Kadetom akty mianowania na pierwszy stopień podoficerski otrzymali wręczył starszy chorąży sztabowy Mark Kajko, komendant Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych oraz pułkownik Krzysztof Kseń, szef szkolenia Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Błogosławieństwa nowo mianowanym kapralom udzielili ksiądz kapitan Mirosław Kuczyński, ksiądz kapitan Tomasz Wola i ksiądz podporucznik Grzegorz Lach. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.

Po uroczystości komendant SPWLąd zaprosił absolwentów na poczęstunek, a w życzeniach podziękował za włożony trud w szkolenie oraz inicjatywę – a warto dodać, że była to grupa bardzo zaangażowana! Efektem pomysłowości i chęci działania były liczne koncerty, z których warto wspomnieć między innymi ten w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Centrum Onkologii czy w trakcie 23 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.