Spotkanie wokół raportu “Spoza centrum widać więcej”

Fundacja Przestrzeń Kobiet we współpracy ze Stowarzyszenie Kobiet Konsola zaprasza na spotkanie wokół raportu “Spoza centrum widać więcej”. Raport jest wynikiem partycypacyjnych badań w działaniu przeprowadzonych przez Fundację Przestrzeń Kobiet, a jego celem było wypracowanie rozwiązań przeciwdziałających dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć, orientację seksualną i miejsce zamieszkania.

 Propozycje rozwiązań zostały wypracowane wspólnie przez nieheteroseksualne kobiety mieszkające w małych miejscowościach, działaczki organizacji i grup LGBT i kobiecych oraz animatorki lokalnych społeczności, które uczestniczyły w spotkaniach fokusowych oraz warsztatach.

„Solidarność osób LGBT nie wynika z życia w jednej, konkretnej przestrzeni. Przekracza te granice. Jeśli ktokolwiek ci mówi, żebyś się wyniosła/wyniósł do większego miasta, bo tak jest łatwiej, pobłogosław mu/jej z serca i powiedz, że swoją sojuszniczą robotę robi nie tak, jak trzeba” | Sarah Fonseca, „O tych, które/których opuściłyśmy/opuściliśmy. Rzecz o byciu sojusznikiem/sojuszniczką osób LGBTQ z małych miejscowości”- tłum. N. Sarata [w:] Spoza centrum widać więcej, pod red. Justyny Struzik, Kraków 2015.

O działaniach działaczek miejskich z nieheteroseksualnymi kobietami żyjącymi poza wielkimi miastami, na wsiach i w małych miastach, o współodpowiedzialności i sojusznictwie Aleksandra Dudra porozmawia z Ewą Furgał i Natalią Saratą, współautorkami raportu, członkiniami zespołów badawczych projektów “Niewidoczne (dla) społeczności”(2011-2012) i “Spoza centrum widać więcej” (2014-2015), działaczkami Fundacji Przestrzeń Kobiet.

Termin: 26 maja 2015, godz. 18.30
Miejsce: Centrum Amarant,
Słowackiego 19/21, Poznań
Wstęp wolny.

Podczas spotkania będzie można otrzymać egzemplarz raportu.

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu “Spoza centrum widać więcej. Przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej” Fundacji Przestrzeń Kobiet. Projekt jest dofinansowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.