Sędziowie na pół godziny przerwali rozprawy

Czwartkowe rozprawy w całym kraju zostały przerwane na 30 minut punktualnie o godzinie 12:00. Była to forma sprzeciwu sędziów wobec planowanym przez rząd zmianom w Krajowej Radzie Sądownictwa.

W samo południe odbyły się zebrania i spotkania sędziów dotyczące planowanej reformy sądownictwa. Trwające wówczas rozprawy zostały przerwane na pół godziny – była to forma sprzeciwu wobec planów Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak podkreślają sędziowie – spotkania, podczas których omawiane są wprowadzane zmiany w sądownictwie, to nie protest.

Zgodnie z przyjętym przez Sejm na początku marca projektem zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w KRS miałyby powstać dwie izby, a kadencja dotychczasowych 15 członków miałaby wygasnąć. Następcy mają zostać przez Sejm na wniosek Marszałka lub grupy 50 posłów, przeciw czemu opowiadają się zarówno sędziowie, jak i eksperci z zakresu legislacji i sądownictwa.