275 zwierząt przetrzymywanych w skandalicznych warunkach. Wiele z nich jest okaleczonych i chorych

Brudna woda, małe klatki, okaleczone i chore zwierzęta chodzące i leżące we własnych odchodach i brak cienia to tylko część widoku, jakie zastano podczas akcji w Pyszącej, niedaleko Śremu, gdzie znajdowała się nielegalna hodowla zwierząt egzotycznych. Trwa ewakuacja ponad 270 zwierząt, które wymagają opieki medycznej. Część z nich tymczasowo może trafić do Poznania.

Interwencja policji, w towarzystwie przedstawicieli fundacji działających na rzecz ochrony zwierząt, a także poznańskiego zoo, miała miejsce w czwartek w miejscowości Pysząca, niedaleko Śremu. Funkcjonariusze otrzymali informacje, że na terenie jednej z działek może mieć miejsce nielegalna hodowla zwierząt.

Widok, jaki zastano podczas interwencji był przerażający. Jak mówią przedstawiciele fundacji oraz poznańskiego zoo, zwierzęta były przetrzymywane w skandalicznych warunkach. Nie miały dostępu do czystej wody, chodziły po własnych odchodach, które nie były sprzątane od kilku dni, klatki były zdecydowanie za małe, wiele zwierząt nie miało cienia, w którym mogłyby się schować, były okaleczone i chore. Lista zaniedbań jest bardzo długo.

Hodowla zarejestrowana była jako cyrk, jednak wiadomo na pewno, że nigdy nie odbył się tu żaden pokaz, ani zwierzęta nie były zabierane na pokazy.

Policja przyznaje, że niektóre z 83 gatunków na terenie hodowli nie posiadały odpowiedniej dokumentacji i były przetrzymywane nielegalnie. Wykazano także inne nieprawidłowośi, które na razie nie zostały ujawnione.

Wśród zwierząt znalazły się m.in. lamparty perskie, tygrysy, pumy, rysie, małpki sajmiri i oceloty. 275 zwierząt jest w złym stanie, a stan niektórych oceniany jest jako bardzo ciężki. Część z nich jest także okaleczona i w ciąży.

Zwierzęta zostały odebrane właścicielowi, jednak na razie nie wiadomo jaki czeka je los. Poznańskie zoo wystąpiło do różnych organizacji na świecie, które zajmują się opieką nad tymi gatunkami, z prośbą o pomoc i przyjęcie zarekwirowanych zwierzaków. Samo jest w stanie jedynie użyczyć miejsca bardzo małej liczbie z nich.

Wszystkie zwierzęta są lub będą w najbliższych dniach badane w specjalistycznych ośrodkach.