Termin zakończenia prac przy wiadukcie nad ul. Hetmańską znowu wydłużony o kolejne tygodnie

Remont wiaduktu nad ul. Hetmańską już kilka razy miał przedłużany termin zakończenia prac. Ostatni zakładał koniec utrudnień do 31 sierpnia. Niestety, okazuje się, że prace potrwają jeszcze dłużej.

Jak informuje wykonawca, problemy wynikają ze znacznego stopnia korozji słupów, które podtrzymują konstrukcję przęseł, a tym samym, konieczności wykonania dodatkowych prac.

W niedzielę, 20 sierpnia, nastąpi zmiana organizacji ruchu pod wiaduktem. Kierowcy jadący w kierunku ul. Kolejowej będą mieli do dyspozycji jedynie prawy pas jezdni północnej. Dla pieszych zostanie udostępniony chodnik po stronie północnej.

Nowy termin zakończenia prac planowany jest na 10 września.