Calliera, Działyńskich, Drużynowa, Górecka i Jałowcowa – prace drogowe i utrudnienia dla kierowców i pieszych

Dziś ruszają prace związane z budową przyłączy cieplnych oraz wymianą kabli sieci energetycznej na kilku ulicach Poznania. Spowodują one niedogodności dla kierowców i pieszych na ul. Calliera, Działyńskich, Drużynowej, Góreckiej i Jałowcowej.

Od dziś, do 27 października, zwężane będą kolejne odcinki zarówno jezdni jak i chodnika na ul. Calliera, w rejonie lokalnej szkoły. Jezdnia będzie miejscowo zwężana do jednego pasa ruchu, a piesi mogą być kierowani na drugą stronę ulicy. Powodem są prace związane z budową przyłącza cieplnego.

Podobne prace wykonywane będą na ul. Działyńskich 1, gdzie utrudnienia potrwają jednak tydzien krócej – do 20 października. Odcinek ulicy przed skrzyżowaniem z ul. Libelta, będzie zwężony, a ruch pieszych przeniesiony na drugą stronę.

Z kolei od 9 do 18 października, prowadzona będzie wymiana kabli sieci energetycznej na ul. Góreckiej, Jałowcowej oraz Drużynowej.

Ul. Drużynowa będzie miałą zwężone pobocze oraz chodnik wzdłuż wschodniego odcinka, a także wzdłuż sąsiadujących z nią ul. Góreckiej i Jałowcowej.

Wykonawca nie przewiduje większych utrudnień w ruchu pojazdów.