TOWARZYSTWO IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO NAGRADZA POMYSŁODAWCĘ KONFERENCJI „BÓG, RODZINA, FIRMA, HOJNOŚĆ”

„Dziękuję za ten wspaniały medal. Jego otrzymaniem jestem zaskoczony, ale nie ukrywam – jestem też szczęśliwy, bo to bardzo prestiżowe wyróżnienie” – powiedział ks. dr. Rafał Ostrowski, przyjmując Medal Labor Omnia Vincit – „Praca Wszystko Zwycięża”. Uroczystość wręczenia medalu uświetniła otwarcie III Konferencji Przedsiębiorców Katolickich „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”, która odbyła się 3 i 4 listopada w Poznaniu. W imieniu dr. Mariana Króla, Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, medal wręczyli: Dominik Górny i Marek Nowak, członkowie Zarządu. Patronat medialny nad konferencją objął „Codziennypoznan.pl”, n którym jest dostępny materiał wideo z wręczenia wyróżnienia. 

Dominik Górny w laudacji podkreślił społeczny, ewangelizacyjny i duszpasterski walor działań laureata – „prospołeczna i charytatywna jego działalność jest konkretnym przykładem odnajdywania nowych wymiarów działalności duchowej w rzeczywistości społecznej i obywatelskiej. Szczególnym tego wyrazem w ostatnim czasie jest powierzenie Jego osobie opieki nad Duszpasterstwem Przedsiębiorców i Pracodawców Talent w Archidiecezji Poznańskiej.

Ksiądz Rafał należy do Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera. Prowadził wiele rekolekcji dla przedsiębiorców. Jest twórcą filmów katechetycznych przygotowujących do obchodu wielkiego jubileuszu 1050 – lecia chrztu Polski. Wykładał Biblię na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest współzałożycielem fundacji wspierającej ludzi ubogich. Przez lata głosił z zapałem wiele rekolekcji młodzieżowych, które inspirowały do twórczego i dynamicznego życia”. Uczestnicy konferencji, przedsiębiorcy z całej Polski, zareagowali owacjami na stojąco. 

Medal Labor Omnia Vincit to prestiżowe wyróżnienie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, które od 2005 roku jest przyznawane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania etosu pracy organicznej w różnych sferach życia społecznego, biznesowego, naukowego i kulturalnego. Kandydatów do medalu mogą zgłaszać osoby zaufania publicznego jak i sami laureaci.