Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna przejmie punkty informacji turystycznej

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna przejmie od Wydawnictwa Miejskiego Posnania obowiązki związane z prowadzeniem punktów informacji turystycznej w mieście. Zmiany mają nastąpić od stycznia.

Obecnie, Wydawnictwo Miejskie Posnania prowadzi punkty na Starym Rynku, lotnisku, dworcu PKP oraz na MTP, podczas trwania targów. Według planowanych zmian, obowiązki te ma przejąć Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna. Wydawnictwu pozostawiony będzie jednak punkt Centrum Informacji miejskiej w Arkadii, który docelowo ma stać się centrum informacji i edukacji kulturalnej. 

Plaowane zmiany, które miałyby wejść w życie od stycznia 2018 roku, zostały przedstawione radnym z Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki.

Przejęcie obowiązków przez PLOT ma na celu podniesienie jakości usług oraz zintegrowania jak największej ilości zadań z zakresu turystyki w jednym podmiocie miejskim. Władze miejskie oraz PLOT chciałyby stworzyć zintegrowany system informacji turystycznej dla całej aglomeracji poznańskiej.

Projekty uchwał mają zostać przedstawione w ciągu najbliższych tygodni.