Jak Poznań wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa?

Radni z Komisji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Unijnych zapoznali się z podsumowaniem działań Miasta na rzecz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w 2017 roku.

Obecnie, w stolicy Wielkopolski zarezerwowanych jest ponad 111 tysięcy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, co oznacza, że pod tym względem Poznań zajmuje czwartą pozycję w kraju.

Raport radnym z Komisji przedstawiła dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Joanna Jajus. W tym roku, z prowadzonego przez Miasto ośrodka szkoleniowo-doradczego skorzystało 5700 osób. Wśród nich było 470 studentów oraz 150 obcokrajowców.

W ramach ośrodka odbywa się szereg szkoleń o różnej tematyce – od podstaw dotyczących zakładania firmy po zaawansowane działania gospodarcze. Uczestnicy zdobywają wiedzę także na temat spraw podatkowych i tworzenia biznesplanów.

Od roku, w mieście działa również “Strefa +jeden”, czyli przestrzeń pracy wspólnej, która jest jednym z elementów programu Startup Poznań. Przez rok, skorzystało z niej prawie 4 tysiące chęnych. W tym czasie, odbyły się także 64 wydarzenia, warsztaty i szkolenia, w których uczestniczyło ponad 3,5 tysiąca osób.