Kandydaci na urząd Prezydenta Miasta Poznania: Tomasz Lewandowski

Kolejnym bohaterem naszego przedwyborczego cyklu, w którym przedstawiamy kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Poznania jest Tomasz Lewandowski, który reprezentuje Lewicę.

We wrześniu skończył 40 lat. Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Już w czasach studenckich zaangażował się w działalność publiczną dołączając do samorządu studenckiego.
 
Od 1998 roku jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jeszcze jako student pracował w Gabinecie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za czasów SLD. Od 2006 roku działa w ramach własnej działalności gospodarczej w Kancelarii Radcy Prawnego.
 
W 2014 roku startował w wyborach na urząd prezydenta Miasta Poznania, jednak zajął wówczas czwarte miejsce uzyskując 16,6% głosów. Od dwóch lat jest zastępcą obecnego prezydenta Miasta, Jacka Jaśkowiaka.
 
Na co będą mogli liczyć poznaniacy? Tomasz Lewandowski chce przede wszystkim zapewnić godne wynagrodzenie dla mieszkańców za wykonywaną przez nich pracę. Zapowiedział, że w przypadku zostania prezydentem Miasta podniesie wysokość płac w instytucjach miejskich, w których zarobki są obecnie najmniejsze. Deklaruje także działania mające na celu zachęcenie prywatnych pracodawców do podniesienia pensji.
 
Kandydat Lewicy chciałby także, by decyzje Rady Miasta dotyczące dzielnic Poznania były opiniowane przez rady danych osiedli.
 
Lewandowski dużą wagę przywiązuje także do kwestii polityki mieszkaniowej zapowiadając m.in. dalszą rozbudowę systemu mieszkań socjalnych i komunalnych. Stawia także na edukację proponując darmowe przedszkola oraz więcej zajęć dodatkowych w szkołach. Chce wprowadzić również program obejmujący działania na rzecz walki z przemocą i dyskryminacją w szkołach, lekcje edukacji seksualnej oraz lekcje edukacji prawnej.
Tomasz Lewandowski jest również znanym miłośnikiem… zwierząt. Zapowiada zaangażowanie w budowę nowego Centrum dla Zwierząt w Poznaniu, a także projekty związane z poznańskim ogrodem zoologicznym.
_______
Uprzejmie informujemy, że kandydaci na urząd Prezydenta Miasta Poznania będą prezentowani w naszym cyklu w kolejności alfabetycznej.