Inscenizacja z okazji 100. rocznicy zwołania Polskiego Sejmu Dzielnicowego

Na poznańskim Starym Rynku odbyła się dzisiaj inscenizacja historyczna, której celem było przypomnienie o 100. rocznicy zwołania Polskiego Sejmu Dzielnicowego. W trosce o pamięć o tym wydarzeniu otwarto również poświęconą mu wystawę.

Na początku, o godzinie 12:00 osoby zgromadzone na płycie Starego Rynku wysłuchały hejnału Poznania oraz zobaczyły słynne poznańskie koziołki. Chwilę później zainteresowani mieli okazję uczestniczyć w inscenizacji, która rozpoczęła się poinformowaniem przez rekonstruktorów o przejęciu władzy w Komitecie Wykonawczym Rady Żołnierzy. Wojownicy stanęli na pierwszym piętrze dawnej siedziby władz miasta i w kłębach dymu wykrzyczeli słowa o swoich poczynaniach.

Uczestnicy wydarzenia zostali następnie zaproszeni do przejścia pod Pałac Działyńskich, gdzie wysłuchali odezwy Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej o zwołaniu Polskiego Sejmu Dzielnicowego.

Obchodom 100. rocznicy zwołania Polskiego Sejmu Dzielnicowego towarzyszyło również otwarcie specjalnie przygotowanej na tę okazję wystawy. Przed Odwachem mieszkańcy miasta podziwiali ekspozycję poświeconą Polskiemu Sejmowi Dzielnicowemu w 1918 roku. O zebranie cennych informacji i fotografii zadbało Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wystawa ma charakter otwarty.