Od środy utrudnienia na ulicach Pokrzywno i Leszka

W środę, 21 sierpnia, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na ul. Pokrzywno i Leszka.

Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach 21-23 sierpnia 2019 r., w związku z budową zjazdu i chodnika przy ul. Pokrzywno 8, nastąpi jednostronne zawężenie jezdni i zajęcie pobocza ul. Pokrzywno w rejonie robót. Na odcinku ok. 200 m obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/godz oraz zakaz wyprzedzania.

Ponadto, w dniach od 21 sierpnia do 6 września br., w związku z budową przyłącza sieci cieplnej do szkoły przy ul. Leszka 42 (Antoninek), zajmowane będą odcinki jezdni i chodnika w rejonie skrzyżowania ul. Leszka i Zbyszka. W początkowym etapie prac ul. Zbyszka będzie jednokierunkowa od ul. Zbyłowita do ul. Leszka. Ruch pieszych i pojazdów może odbywać się po płytach.