Najnowsze oficjalne informacje o koronawirusie w Poznaniu

Za kilka godzin mają być znane wyniki badań wielkopolskiego sanepidu próbki pobrane od jednej osoby z poznańskiego szpitala pod kątem wystąpienia koronawirusa.

Po godzinie 12:00 odbyła się konferencja prasowa w Urzędzie Miasta z udziałem zastępców prezydenta miasta oraz dyrektora sanepidu i szpitala miejskiego przy ul. Szwajcarskiej.

Wskazano, że na razie nie potwierdzono jeszcze wystąpienia groźnego wirusa w Poznaniu, jednak „istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo”. Ostateczne wyniki będą znane za kilka godzin „w godzinach wczesnopopołudniowych”.

W czasie konferencji wiceprezydent Jędrzej Solarski wskazał, że podczas jutrzejszej sesji Rady Miasta prezydent Jaśkowiak przedstawi uchwałę w sprawie przekazania dodatkowych pół miliona złotych na doposażenie placówek medycznych.

Zastępca dyrektora Szpitala Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej potwierdził, że obecnie w placówce znajduje się jedna osoba z ostrą niewydolnością oddechową i jest podłączona pod respirator. Na razie nie ma ostatecznych wyników badań pod kątem wystąpienia groźnego wirusa. Osoba ta znajduje się w izolatce.

Pierwsze badania dały wynik „niepewny” z uwagi na leki, jakie hospitalizowana osoba przyjmuje ze względu na inne choroby. W godzinach wczesnopopołudniowych mają być znane wyniki drugiego badania.

Przedstawiciele urzędu miasta, sanepidu i szpitala odmówili podania szczegółów dotyczących osoby, co do której istnieje podejrzenie. Nieoficjalnie jednak wiadomo, że chodzi o kobietę, co w pewnym momencie nieświadomie potwierdził także wicedyrektor szpitala mówiąc o „pani”, która została przyjęta.

Jednocześnie dyrektor poznańskiego sanepidu wskazał m.in. na fakt, że obecnie o wiele groźniejsza jest grypa. Zaapelował także o spokój i nie dzwonienie na infolinię i nie zgłaszanie się do szpitali, gdy nie ma oznak wskazujących na zakażenie.

Zastępca dyrektora szpitala zakaźnego wskazał, że na oddziale zakaźnym dostępne są 32 łóżka, natomiast w razie kolejności po przekształceniu kolejnego liczba zwiększy się o kolejnych 34-36 łóżek. Szpital wystąpił także z wnioskiem o zakup m.in. nowych respiratorów.

Jednocześnie zaapelowano o ostrożność, rezygnację z wyjazdów w rejony, w których występuje wzmożona liczba zakażeń i zachorowań, a także o dokładne i częste mycie rąk i zachowywanie zasad higieny. Zaleca się także – zgodnie z zaleceniem GIS – rezygnację z organizowania imprez masowych powyżej 1000 osób w przestrzeni zamkniętej. Ostateczna decyzja należy jednak do wojewody i organizatorów wydarzeń.

Zastępca prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski wskazał, że na razie nie ma decyzji ani przesłanek ku zamknięciu szkół i innych placówek oświatowych.