Do Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu wpłynęły już ponad 52 tysiące wniosków o pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

Od 1 kwietna do Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu wpłynęło już ponad 52 tysiące wniosków o udzielenie pomocy w ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Urząd apeluje o cierpliwość i niewysyłanie ponownych wniosków w przypadku braku szybkiej odpowiedzi.

Jak informuje urząd, zainteresowanie uzyskaniem pomocy jest bardzo duże, co przekłada się na dużą liczbę wniosków, które są rozpatrywane indywidualnie. Urzędnicy rozpatrują je według kolejności wpływu, dlatego apelują, by nie składać ich ponownie.

Co więcej, w przypadku znalezienia pomyłki, braku załącznika czy zaistnienia sytuacji, w której konieczne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień, wnioski nie są odrzucane jeśli kwalifikują się do pomocy. Pracownicy kontaktują się ze zgłaszającym w celu złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.

Jednocześnie, Urząd Pracy przypomina, że w przypadku wniosków w wersji papierowej, muszą one przejść dwutygodniową kwarantannę co dodatkowo wydłuża czas realizacji zgłoszenia. Wnioski elektroniczne są rejestrowane w systemie automatycznie co ułatwia ich weryfikację.

Pracownicy Urzędu Pracy są wspomagani przy rozpatrywaniu wniosków przez pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Osoby zainteresowane składają wnioski o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzonej działalności gospodarczej w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.